Připravujeme pro vás ročenku České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Výroční magazín vyjde u příležitosti 60. diabetologických dní.
Magazín Luhačovice 2024 - koláž

Videopozvánka

Redakce

Šéfredaktor Výročního magazínu České diabetologické společnosti: prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Redaktoři: Mgr. Michal Chleboun, Mgr. Jitka Hensel

Editor: Mgr. Jitka Hensel

Redakční rada: MUDr. Barbora Doležalová, MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D., prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., MUDr. Marcela Szabó, prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

Distribuce

Výroční magazín České diabetologické společnosti vydává Content Production, s.r.o.
Content Production logo
Organizátorem 60. diabetologických dní je Galén Symposion, s.r.o.
Galén Symposion logo

Inzerce

Inzerce:

Ceník inzerce:

Formát A4 210 x 297 mm
2. strana obálky: 59 000 Kč
3. strana obálky: 49 000 Kč
4. strana obálky: 59 000 Kč
Vnitřní strana 1/1: 39 000 Kč
Pro další formáty nás prosím kontaktujte.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
©  Content Production, s.r.o. | vyrobilo Adalo Solutions s.r.o. | Všechna práva vyhrazena

Výroční magazín ČDS 2024 potvrzení odbornosti

Vstupujete na stránky určené výhradně odborné veřejnosti.
Tyto webové stránky a zde uvedené informace, jsou určeny výhradně odborníkům podle zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů. Odborník ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje nesprávné porozumění obsahu a zde uvedených informací a z toho plynoucích rizik.

Přejete-li si pokračovat a tím potvrdit, že jste tímto odborníkem, stiskněte ANO.